Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof

Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw, która obowiązuje od 15 lipca 2016 r., wprowadza alternatywną, względem możliwości finansowania świadczeń na podstawie umów zawieranych z NFZ, formę zaspokajania potrzeb w zakresie ochrony zdrowia. W ramach realizacji powyższego celu jednostka samorządu terytorialnego a zatem gmina, powiat lub województwo, może finansować dla mieszkańców tej wspólnoty świadczenia gwarantowane.

Z komentarza dowiesz się:

1. Jakie przepisy się zmieniają?
2. Jakie rozwiązanie wprowadzają nowe przepisy?
3. Kto może realizować zlecone przez JST świadczenia opieki zdrowotnej?
4. Co zawiera umowa?
5. Co z limitami świadczeń?
6. Skąd pozyskać pieniądze?

Czytaj komentarz w dostępie testowym!