Komentarz praktyczny | Karkowski Tomasz


Zarządzanie organizacją zgodnie z koncepcją lean jest procesem bezustannej racjonalizacji całej firmy i jej stosunków z otoczeniem. Koncepcja polega na przekazaniu na niższe szczeble zarządzania odpowiedzialności i kompetencji w ścisłym związku z decentralizacją systemu informacji, samokontrolą i uelastycznieniem struktury organizacyjnej. W efekcie wdrażanych działań „odchudzających” następuje zmniejszenie wielkości organizacji (spłaszczenie struktur organizacyjnych), a co za tym idzie jej uelastycznienie, dzięki czemu może ona szybciej reagować na zmiany zachodzące w jej otoczeniu. Ponadto poza wyżej wymienionymi charakterystycznymi cechami tej koncepcji możemy wyróżnić uznanie pracowników za najważniejszy element organizacji oraz ich stałe szkolenie i doskonalenie, bezpośredni kontakt i partnerską współpracę z dostawcami.


Komentarz przybliża zagadnienia związane z wdrażaniem do działalności podmiotów leczniczych rozwiązań z zakresu lean management. W publikacji wyjaśniono również takie pojęcia jak "Just in Time" w podmiotach leczniczych oraz przedstawiono przykłady na dodanie wartości działań z punktu widzenia produktów, pacjentów, pracowników, czy podmiotów leczniczych.