Komentarz praktyczny | Urban Krzysztof, Warmińska Ewa

Do ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich - dalej u.o.i.l., wprowadzono możliwość świadczenia usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Niewątpliwie celem wprowadzenia takiego rozwiązania była chęć dostosowania możliwości świadczenia usług w aptece, do świadczeń udzielanych w podmiotach leczniczych, w których coraz większe znaczenie nadaje się świadczeniom udzielanym na odległość za pomocą systemów teleinformatycznych. W ten sposób możliwe jest zmniejszanie kosztów opieki nad pacjentem oraz wyeliminowanie ograniczeń związanych z dużą odległością i czasem, co ma istotne znaczenie dla zwiększenia dostępności do tych usług.


Komentarz przybliża zasady świadczenia usług farmaceutycznych przy pomocy systemów teleinformatycznych, która to możliwość została wprowadzona w wyniku nowelizacji ustawy o izbach lekarskich.

Z komentarza dowiesz się:

  • jakie usługi farmaceutyczne mogą być udzielane przy pomocy systemów teleinformatycznych,
  • czym jest opieka farmaceutyczna,
  • jakie są niezbędne wymagania techniczne pozwalające na prowadzenie tych usług.