W czerwcu w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 7 nowych komentarzy praktycznych, udzieliliśmy odpowiedzi na 106 nowch pytań, a także opublikowaliśmy 15 nowych orzeczeń, 16 nowych pism urzędowych oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W czerwcu gorąco polecamy materiały poświęcone nowym zasadom kontraktowania świadczeń (komentarz Artura Paszkowskiego Nowe zasady kontraktowania świadczeń z NFZ - o projekcie rozporządzenia) oraz materiały poświęcone e-learningowi w ochronie zdrowia (komentarz Tomasza Karkowskiego E-learning i jego praktyczne zastosowanie w ochronie zdrowia).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Jakie jest obecne stanowisko dotyczące wydawania oryginału dokumentacji medycznej pacjentowi?
2. Czy można przekazać synowi zmarłej pacjentki informację o dacie, godzinie i przyczynie zgonu?
3. Czy pojęcie "służba zdrowia" przy aktualnym stanie prawnym jest określeniem poprawnym?
4. Czy za pierwsze 8 godzin pracy nadliczbowej powstałej w dniu wolnym wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy pracownikowi należy się 100% dodatek do wynagrodzenia?
5. Czy można zmusić lekarza świadczącego usługi medyczne na podstawie kontraktu do dyżurowania pod telefonem bez zmiany samej umowy?
6. Czy dopuszczalna jest prawnie sytuacja, gdy stroną umowy z NFZ jest SP ZOZ, a wszyscy pracownicy obsługujący karetki (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki) są zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych?
7. Czy pacjent po zakończonym leczeniu szpitalnym może odmówić wypisu do domu?
8. Czy pacjent, który wybiera serię zastrzyków dożylnych w przychodni może być wypuszczony do domu z wenflonem w żyle?
9. Czy w świetle obowiązującego prawa należy wydawać pacjentowi leczonemu w oddziale szpitalnym oprócz karty informacyjnej informację dla lekarza kierującego?
10. Czy pracownik na podstawie art. 188 Kodeksu pracy może wykorzystać zwolnienie od pracy do opieki nad dzieckiem w niepełnych godzinach?