W lutym w LEX Ochrona Zdrowia przygotowaliśmy dla Państwa m.in. 34 nowe komentarze praktyczne, udzieliliśmy odpowiedzi na 82 nowe pytania, a także opublikowaliśmy 10 nowych orzeczeń oraz dodaliśmy ponad 100 bieżących newsów z rynku ochrony zdrowia.
W lutym gorąco polecamy temat miesiąca poświęcony nowym ogólnym warunkom umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (opracowanie Artura Paszkowskiego Nowe OWU - przegląd zmian), a także materiały poświęcone zmianom w prawie pracy od 1 stycznia 2016 r. (komentarz Macieja Łokaja Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2016 r.) oraz świadczeniu usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (komentarz Ewy Warmińskiej i Krzysztofa Urbana Świadczenie usług farmaceutycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych).
Ponadto publikujemy komentarze praktyczne do projektowanych i wchodzących w życie zarządzeń Prezesa NFZ pozwalające na przygotowanie się do zmian w zakresie zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na bieżąco śledzimy i komentujemy także projekty aktów prawnych, śledzimy zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych oraz publikujemy najnowsze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W tym miesiącu nasi Eksperci udzielili odpowiedzi na tak nurtujące pytania, jak m.in.:
1. Czy lekarz może być zatrudniony w aptece jako konsultant?
2. Czy pielęgniarka oddziałowa może pełnić dyżury medyczne?
3. Czy policja może żądać przesłuchania pacjenta w szpitalu bez jego zgody?
4. Czy pacjent zakwalifikowany do kategorii medycznej "przypadek pilny", którego umieszcza się na liście oczekujących zawsze przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej "przypadek stabilny" musi być w określonym czasie przyjęty przez lekarza specjalistę?
5. Czy na wniosek osoby upoważnionej szpital może udostępnić oryginał dokumentacji medycznej pacjenta?
6. Czy można odbierać zgody od osób najbliższych pacjenta (pacjent z zaburzoną świadomością, nieprzytomny) w zakresie przekazywania ich danych medycznych?
7. Czy szpital może wydać kopię dowodu osobistego rodzinie pacjenta nieprzytomnego, który nie złożył pisemnego upoważnienia do udostępniania danych?
8. Czy istnieją przepisy określające jak powinna wyglądać dokumentacja medyczna pacjenta (co dokładnie powinna zawierać wg NFZ) przyjmowanego poza miejscem zamieszkania (pomoc doraźna) w podstawowej opiece zdrowotnej?
9. Czy jest zgodna z prawem praktyka dyrektora SP ZOZ-u polegająca na wywieszeniu ogłoszenia: „Świadczenia dla pacjentek z Listy Aktywnej SP ZOZ - Bezpłatne”?
10. Czy od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie można zatrudniać ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych?