Bezpłatny e-book
Zabezpieczenie roszczeń - nowy obowiązek posiadaczy odpadów

Zabezpieczenie roszczeń - nowy obowiązek posiadaczy odpadów

W lutym 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 256). Powyższe przepisy wykonawcze odnoszą się do jednego z obowiązków, jaki nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 20 lipca 2018 r. nałożyła na przedsiębiorców w związku z gospodarowaniem odpadami.