Porównanie wersji

Narzędzia Standard Optimum Premium
Aktówka, Alerty, Historia, Indeksy, Roczniki tak tak tak
Kalendarium tak tak tak
Terminarz tak tak tak
Pulpit dedykowany tak tak tak
Mapa MPZP nie nie tak
Słowniki UE nie nie tak
Szkolenia online nie nie tak
Kalkulatory tak tak tak
Informator Prawno-Gospodarczy nie tak tak
Wyszukiwarka instytucji tak tak tak
Praktyka
Analizy tak tak tak
Komentarze praktyczne tak tak tak
Linie orzecznicze tak tak tak
Procedury nie wybór wybór
Wiadomości – Prawo.pl tak tak tak
Wzory tak tak tak
Wiedza
Komentarze (książkowe) wybór wybór wybór
Monografie wybór wybór wybór
Artykuły z czasopism nie nie tak
Tezy z Piśmiennictwa tak tak tak
Prawo
Komplet aktów i projektów ustaw tak tak tak
Komplet orzeczeń i pism urzędowych tak tak tak
Standard
Zamów ofertę
Optimum
Zamów ofertę
Premium
Zamów ofertę

Zamów prezentację