Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym to:

- protokół powołania zarządcy sukcesyjnego,

- akt notarialny obejmujący zgodę uprawnionej osoby na powołanie zarządcy sukcesyjnego,

- protokół obejmujący zgodę zarządcy sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji oraz oświadczenie o braku orzeczonych wobec niego zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy,

- akt powołania zarządcy sukcesyjnego,

- protokół odwołania zarządcy sukcesyjnego,

- akt notarialny obejmujący zgodę uprawnionej osoby na odwołanie zarządcy sukcesyjnego,

- akt odwołania zarządcy sukcesyjnego,

- wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku,

- protokół rezygnacji zarządcy sukcesyjnego.

Z ustawy wynika także obowiązek notariusza zgłoszenia do CEIDG odpowiednich informacji dotyczące zarządu sukcesyjnego.

Polecamy Państwu dostępny w LEX Notariusz komentarz praktyczny nt. nowych regulacji:

- Dariusz Celiński, Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

 

Katarzyna Irytowska

Product Manager Prawnicy