Polecamy Państwu komentarz praktyczny:

- Odpowiedzialność notariusza za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych.

Komentarz dotyczy przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza w postaci oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawnych. Omówieniu podlega płaszczyzna praktyczna regulacji oraz orzecznictwo dotyczące przedmiotowego zagadnienia.

Katarzyna Irytowska

Product Manager Prawnicy