Polecamy Państwu komentarz praktyczny na temat nowego rejestru:

- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Niniejsze opracowanie zwraca uwagę na powyższy rejestr, przedstawiając jego cele i zadania, na podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, oraz na zakres i terminy zgłaszania wskazanych informacji. W sposób szczególny omawia metodykę udostępniania informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 16.05.2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji.

 

Katarzyna Irytowska

Product Manager Prawnicy