LEX Kancelaria Notarialna to jedyny na rynku system informacji prawnej przygotowany z myślą o specyfice pracy notariuszy. Zawiera specjalnie dobrane piśmiennictwo oraz publikacje autorskie. Program w nowej odsłonie został wzbogacony o treści z wielu innych programów Wolters Kluwer.

Znajdziesz w nim:

  • unikalne autorskie opracowania zagadnień prawnych przygotowywanych przez specjalistów pod kątem potrzeb praktyki notarialnej
  • komplet komentarzy i monografii z zakresu prawa cywilnego i publicznego, w tym komentarzy aktualizowanych
  • bazę informacji gospodarczej na temat podmiotów zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS
  • interaktywne mapy planów zagospodarowania przestrzennego
  • największe na rynku zbiory prawodawstwa i orzecznictwa krajowego i unijnego, łącznie z aktami prawa miejscowego

Dlaczego LEX Kancelaria Notarialna

To jedyny na rynku dedykowany notariuszom serwis informacji prawnej zawierający specjalnie dobrane piśmiennictwo i publikacje autorskie niezbędne w praktyce notarialnej.

Komfort pracy

Wszystkie ważne informacje znajdują się w jednym miejscu, są odpowiednio skatalogowane, a do dyspozycji mamy intuicyjną wyszukiwarkę.

Oszczędność czasu

Publikacja jest codziennie aktualizowana. Nieustanne śledzenie zmian w przepisach prawnych przestaje być konieczne gdy mamy całą wiedzę w zasięgu ręki!

Oszczędność pieniędzy

Dzienniki, tygodniki, miesięczniki… nie są już potrzebne. Koniec z papierami!

Poczucie bezpieczeństwa

W dzisiejszych czasach rzetelność informacji jest nieodzowna. Z nami masz tę pewność. Jakość opracowań gwarantują najlepsi specjaliści z zakresu różnych dziedzin prawa.

Zawartość merytoryczna

Publikacje autorskie:

Dokumenty źródłowe:

Komplet aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.

Komplet aktów prawnych i innych dokumentów quasi-legislacyjnych Unii Europejskiej opublikowanych w polskich wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej serii L oraz serii C.

Komplet aktów prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od 1999 r.

Autorzy

Autorami komentarzy i monografii prezentowanych w programie LEX Kancelaria Notarialna są autorytety w różnych dziedzinach prawa, m.in:

prof. Aleksander Oleszko

Autorytet z zakresu prawa o notariacie, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami. Założyciel i członek rady programowej miesięcznika „Rejent”.

prof. Andrzej Kidyba

Jest jedną z wybitniejszych postaci polskiego prawa. Jego dorobek naukowy budzi uznanie zarówno w świecie praktyków, jak i ludzi nauki. Jest nie tylko autorytetem w dziedzinie prawa cywilnego, ale i ekspertem prawa handlowego. Ma swoim koncie ponad 200 publikacji, w tym 45 opracowań książkowych.

prof. Ewa Bończak-Kucharczyk

Specjalizuje się w problematyce z zakresu mieszkalnictwa, nieruchomości, gospodarki komunalnej i rozwoju lokalnego. Autorka i współautorka podręczników i prac o tematyce gospodarczej i związanej z działalnością samorządu terytorialnego, książek o tematyce mieszkaniowej i dotyczącej nieruchomości.

dr hab. Wojciech Gonet

Profesor nadzwyczajny, notariusz, autor licznych publikacji naukowych z zakresu obrotu nieruchomościami.

Funkcje

Zamów prezentację