LEX Navigator Procedury Podatkowe - realna pomoc w interpretowaniu skomplikowanych przepisów podatkowych oraz radzeniu sobie z niejednolitą praktyką podatkową.
Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki,
 • przykłady rozwiązań i rozliczeń.
 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

 
 

Przykładowe procedury podatkowe:

Prawo materialne:
 • Delegacja czy oddelegowanie
 • Opodatkowanie umów zlecenia i o dzieło
 • Użytek prywatny samochodu a prawo do odliczenia
 • VAT od umów cywilnoprawnych


Prawo procesowe:
 • Doręczenie w postępowaniu podatkowym
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • Kontrola celno-skarbowa
 • Wszczęcie egzekucji administracyjnej
 
 

Zawartość LEX Navigator Procedury Podatkowe

 • Schematy procedur/postępowań
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 • Wzory i deklaracje
 • Komentarze (w tym komentarz bieżący do VAT, CIT, PIT)
 • Analizy problemowe


 • Monografie
 • Orzecznictwo i linie orzecznicze
 • Czasopisma Wolters Kluwer
 • Tezy z piśmiennictwa prawniczego
 • Glosy
 • Pisma urzędowe