LEX Navigator Postępowanie Karne - praktyczny przewodnik po procedurach uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania karnego oraz procedurach karnych z ustaw szczegółowych. Pomocny w unikaniu błędów w postępowaniu sądowym. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.
 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

 

Przykładowe procedury

 • Usuwanie istotnych braków postępowania przygotowawczego ujawnionych na rozprawie
 • Stosowanie zabezpieczenia majątkowego
 • Postępowanie w przedmiocie wniosku oskarżonego, któremu zarzucono występek, o wydanie wyroku skazującego
 • Postępowanie w przedmiocie wniosku oskarżyciela publicznego o wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu
 • Sporządzanie i wnoszenie apelacji
 • Sporządzanie kasacji przez stronę – elementy kasacji
 
 

Zawartość LEX Navigator Postępowanie Karne

 • Schematy procedur
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 • Komentarze (w tym komentarz aktualizowany do KPK)
 • Monografie


 • Orzecznictwo
 • Tezy z piśmiennictwa prawniczego
 • Glosy
 • Wzory dokumentów
 • Linie orzecznicze