LEX Navigator Postępowanie Administracyjne - praktyczny przewodnik po procedurach postępowania administracyjnego oraz postępowania przez sądami administracyjnymi. Minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przez uczestników postępowania. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.

 

LN-Postepowanie-Administracyjne
 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

 

Przykłady procedur:

 • Wydanie decyzji administracyjnej
 • Wznowienie postępowania administracyjnego na wniosek strony
 • Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo
 • Składanie i rozpatrywanie skarg
 • Składanie i rozpatrywanie petycji
 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
 • Udostępnianie informacji przetworzonej
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 

Zawartość LEX Navigator Postępowanie Administracyjne

 • Procedury ze schematami i praktycznymi wskazówkami
 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
 • Orzeczenia sądów polskich
 • Orzeczenia administracji
 • Pisma urzędowe
 • Tezy z piśmiennictwa prawniczego
 • Glosy
 • Linie orzecznicze
 • Komentarze (w tym komentarz bieżący do KPA)
 • Monografie
 • Wzory dokumentów