Ekspert

Aplikant adwokacki. Associate, Delloite Legal. Doradza Klientom z sektorów farmaceutycznego, medycznego i spożywczego. Skupia się m.in. na rejestracji, reklamie i refundacji produktów. Pracuje przy umowach obejmujących ustalanie modeli dystrybucyjnych, badania kliniczne, inne aktywności prowadzone przez firmy z tych sektorów. Doradza w sprawach związanych z przejściem, licencjonowaniem oraz ochroną praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem prawa autorskiego, znaków towarowych oraz prawa do wizerunku.