Ekspert

Doktor habilitowana nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Praw Pacjenta i Ubezpieczeń Zdrowotnych prowadzonego w ramach Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, członek rady fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz członek rady nadzorczej fundacji Lege Pharmaciae, głównym obszarem zainteresowań badawczych i dydaktycznych autorki są zagadnienia prawa medycznego, ubezpieczeń zdrowotnych i ochrony praw człowieka. Była wiceprzewodniczącą Mazowieckiej Komisji o Zdarzeniach Medycznych, powołaną jako przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta. Obecnie Doradca Prezesa OIL w Warszawie oraz członek zarządu Fundacji Eksperci dla Zdrowia