Ekspert

Radca prawny. Specjalizuje się w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Z Kancelarią Fortak & Karasiński Radcowie Prawni Sp.P. współpracuje od 2008 roku. Koncentruje się na sprawach dotyczących zawierania i realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, kontrolami prowadzonymi przez Fundusz oraz organy rejestrowe, a także rejestracją podmiotów leczniczych. Brała udział w pracach legislacyjnych w nad projektem ustawy o działalności leczniczej. Współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie, gdzie publikuje komentarze, wzory pism i umów oraz liczne opracowania zagadnień z zakresu prawa medycznego. Prowadzi szkolenia i seminaria dla podmiotów leczniczych na postawie przygotowanych przez siebie scenariuszy, poświęconych m. in. problematyce kontroli prowadzonej przez NFZ czy nowej ustawy o działalności leczniczej dla podmiotów leczniczych.