LEX Navigator Ochrona Zdrowia - praktyczny przewodnik po procedurach z zakresu prawa ochrony zdrowia. Niezbędne wsparcie dla osób zarządzających podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.
 
Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.


Przykładowe procedury

 • Zezwolenie na dostęp do dokumentacji medycznej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • Wprowadzanie podwyżek dla pielęgniarek
 • Wszczęcie procedury konkursowej w sprawie zamówienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy (subkontrakty)
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
 • Kwalifikacje personelu medycyny pracy
 • Postępowanie z odpadami medycznymi w szpitalach
 • Uzyskanie zgody na działanie medyczne osoby dorosłej i nieubezwłasnowolnionej
 • Zwalnianie z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta


Przykładowe dziedziny

 • Zawieranie i realizacja umów z NFZ
 • Zamówienia na świadczenia zdrowotne (subkontrakty)
 • Kontrola działalności leczniczej
 • Prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej
 • Zakładanie i rejestracja działalności leczniczej
 • Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. zdarzeń medycznych
 • Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych
 • Procedury szpitalne związane z obsługą pacjenta (prawa pacjentów, lekarzy)