Ekspert

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS; specjalizuje się w prawie ochrony środowiska i planowaniu przestrzennym.