Ekspert Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego; zastępca kierownika w Oddziale Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu; członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu.