Redaktor naukowy Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; specjalista z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.