Ekspert

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; kierownik Zespołu Prawa Międzynarodowego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, redaktor naczelny Europejskiego Przeglądu Sądowego, autor ok. 150 opracowań naukowych z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego.