Ekspert

Profesor US - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.