Ekspert

Były wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w latach 2004-2009 sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, a później w Bydgoszczy, od 2009 r. radca prawny, specjalista w sprawach z zakresu ochrony środowiska, autor komentarza do ustawy o ochronie przyrody i ponad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony środowiska, postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.