Navigator Budownictwo i Ochrona Środowiska

 • praktyczny przewodnik dla podmiotów realizujących zadania z zakresu prawa budowlanego oraz prawa ochrony środowiska
 • niezbędna pomoc w unikaniu błędów zarówno w postępowaniach związanych z procesem inwestycyjnym (od przeznaczenia terenu, przez uzyskanie pozwolenia na budowę po wykonanie i użytkowanie nieruchomości), jak i w zakresie niejednoznacznie interpretowanych procedur prawa ochrony środowiska.
LN-Prawo-Budowlane
 

Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

 • różne scenariusze postępowania,
 • terminy wykonania czynności,
 • skutki popełnienia błędów,
 • praktyczne wskazówki.

 

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

 

Zawartość LEX Navigator Budownictwo i Ochrona Środowiska

 • Schematy procedur/postępowań
 • Praktyczne wskazówki
 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz prawa europejskiego
 • Wzory dokumentów
 • Komentarze
 • Komentarze praktyczne
 • Monografie
 • Linie orzecznicze
 • Omówienia orzeczeń
 • Tezy z piśmiennictwa prawniczego
 • Glosy
 • Orzecznictwo
 • Pisma urzędowe

 

Przykładowe procedury:

Budownictwo

 • Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Opiniowanie projektu studium
 • Podjęcie uchwały o przyjęciu lub zmianie planu miejscowego
 • Rozpatrzenie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag do projektu planu miejscowego
 • Ustalenie na wniosek wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego
 • Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego
 • Uzgadnianie projektu planu miejscowego
 • Uzyskanie pozwolenia wejścia na teren sąsiada
 • Uzyskanie zezwolenia na zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części
 • Zobowiązanie projektanta przez inwestora do sprawowania nadzoru autorskiego

 

Ochrona środowiska

 • Badanie warunków formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego
 • Ocena merytoryczna wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • Ochrona stosunków wodnych na gruncie
 • Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
 • Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych
 • Przygotowanie decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
 • Wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego
 • Zgłoszenie wodnoprawne
 • Zmiana pozwolenia wodnoprawnego