LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wciąż wzbogaca się o nową zawartość - od dziś w programie dostępnych jest już ponad 400 procedur - 204 procedury administracyjne oraz 202 procedury sądowoadministracyjne.

Uprzejmie informujemy, że LEX Navigator Postępowanie Cywilne został uzupełniony m.in. o komplet procedur z zakresu egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego.

Z przyjemnością informujemy, iż w kwietniu br. udostępniliśmy Użytkownikom SIP LEX kolejny produkt z rodziny LEX Navigator - LEX Navigator Prawo Handlowe, prezentujący obecnie ponad 50 procedur z zakresu Kodeksu spółek handlowych, przedstawionych w formie przejrzystych i łatwych w obsłudze schematów.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już ponad 340 procedury.

Uprzejmie informujemy, że zbiór monografii w LEX Navigator Postępowanie Cywilne został uzupełniony o kolejną pozycję. Jest nią "Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych", LEX, 2013, autorstwa M. Klimas.