Z przyjemnością informuję, że LEX Navigator Postępowanie Administracyjne został wzbogacony o komplet procedur z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji - łącznie jest to 128 dokumentów. Ta zawartość programu będzie dla jego odbiorców niezwykle cenna i przydatna w codziennej pracy. Przejrzyste diagramy procedur wyjaśniają trudne i nieprecyzyjne przepisy ustawy egzekucyjnej.

Niemal dokładnie rok od udostępnienia wersji beta LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera już 484 procedury z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, ochrony informacji niejawnych oraz postępowania sądowoadministracyjnego. Łącznie z innego rodzaju dokumentami (akty prawne, komentarze, monografie, orzeczenia itd.) program obejmuje ponad 40 tysięcy dokumentów.

Bartosz Starczewski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne systematycznie wzbogaca się o kolejne procedury. Dzięki nowym dokumentom z zakresu egzekucji administracyjnej, program zawiera już 250 procedur w części Postępowanie administracyjne.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie rozwiązania w zakresie kosztów uzyskania przychodów – niekorzystne dla podatników, którzy w swojej działalności nie przestrzegają terminów płatności dotyczących ciążących na nich zobowiązań.

Egzekucja administracyjna to trudne zagadnienie nawet dla praktyków. Niejasne i nieprecyzyjne przepisy ustawy o egzekucji administracyjnej nie sprzyjają pewności postępowania ani organów prowadzących egzekucję, ani osób od których są egzekwowane obowiązki.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż od 30 kwietnia w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne dostępne są wszystkie zaplanowane procedury z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi - łącznie 212!

Część LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, która dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, to oczywiście nie tylko procedury. Oprócz nich program zawiera także:
- akty prawne - 119;
- orzeczenia sądów - ponad 21.200;
- komentarz -1;
- monografie - 11;
- glosy - 217;
- tezy z piśmiennictwa - ponad 3.200;
- wzory - 334.
Łącznie to zatem ponad 25.000 wyselekcjonowanych dokumentów dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi!

212 procedur sądowoadministracyjnych oraz 204 procedury administracyjne to jeszcze nie koniec - program nadal jest rozwijany i uzupełniany o kolejne procedury, przede wszystkim dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji.

W sumie LEX Navigator Postępowanie Administracyjne to ok. 40.000 dokumentów!