Od 15 lipca do 15 sierpnia Wolters Kluwer Polska otwiera swoim klientom nieograniczony dostęp testowy do 2 najnowszych programów z rodziny LEX Navigator

Uprzejmie informujemy, że prawdopodobnie jeszcze jesienią 2013 r., użytkownicy LEX Navigator Postępowanie Cywilne będę mieć do dyspozycji wszystkie planowane procedury przewidziane przepisami k.p.c. Szacujemy, że liczba procedur w programie będzie wynosić około 900!!!

Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych udzieliła rekomendacji programowi LEX Navigator Procedury Podatkowe jako aplikacji stanowiącej źródło informacji merytorycznych niezbędnych w codziennej pracy doradcy podatkowego.

Fundacja Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych udzieliła rekomendacji programowi LEX Navigator Procedury Podatkowe jako aplikacji stanowiącej źródło informacji merytorycznych niezbędnych w codziennej pracy doradcy podatkowego. Publikacja ta jest nowym typem publikacji elektronicznej, która jak można przypuszczać, swoją użytecznością urzeknie wielu profesjonalistów. Forma tego programu, czyli przedstawienie materii podatkowej w postaci schematów procedur opatrzonych komentarzami ekspertów, z jednoczesnym dostępem do bogatej bazy dokumentów powiązanych, stanowi pionierskie rozwiązanie wśród produktów skierowanych do osób zajmujących się profesjonalnie podatkami, a jednocześnie jest istotnym atutem produktu. Graficzne przedstawienie schematu postępowania ogranicza potrzebę ich samodzielnej analizy przepisów i praktyki, co nierzadko może nastręczać sporych problemów, zwłaszcza jeśli dołożyć do tego presję czasu, z którą w codziennej praktyce podatkowej często muszą się konfrontować. W programie znaleźć można wskazówki użyteczne w codziennej praktyce, związane z realizacją obowiązków podatkowych, ale także takie, których potrzeba zaktualizuje się w związku z prowadzonymi kontrolami i postępowaniami.

Iwona Kaczorowska
Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe

Z przyjemnością informuję, że LEX Navigator Postępowanie Administracyjne został wzbogacony o komplet procedur z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji - łącznie jest to 128 dokumentów.