Jest mi niezmiernie miło poinformować, że na dzień dzisiejszy w LEX Navigator Postępowanie Cywilne znajduje się ponad 800 procedur związanych bezpośrednio z postępowaniem cywilnym uregulowanym w k.p.c.

Stanowi to ponad 80% planowanej liczby procedur dotyczących k.p.c. 

Spośród zmian VAT, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., najdalej idące dotyczą przepisów określających powstawanie obowiązku podatkowego w VAT. W tym zakresie czeka podatników mała rewolucja, gdyż wiele zmian jest bardzo istotnych.

Dotychczasowe oraz nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT zostały w programie omówione w kilkunastu procedurach.

Ponadto zapraszamy Klientów do udziału w BEZPŁATNYM WEBINARZE w dniu 19 września 2013 r., którego przedmiotem będzie właśnie daleko idące przeformułowanie zasad ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego w VAT od 2014 r.

Wraz z wrześniową aktualizacją została dodana do naszych programów najnowsza wersja komentarza do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi autorstwa B. Dautera, B. Gruszczyńskiego, A. Kabata oraz M. Niezgódki-Medek. Data stanu prawnego (aktualności) komentarza to 30 kwietnia 2013 r.

Dwie pierwsze procedury z zakresu postępowania w przedmiocie wyjawienia majątku w postępowaniu egzekucyjnym znajdują się już w programie. Są to następujące procedury:

• Złożenie wniosku z żądaniem wyjawienia majątku przez dłużnika,

• Rozpoznanie wniosku o wyjawienie majątku.

Ponadto do LEX Navigator Postępowanie Cywilne dołączono procedurę dotyczącą "Powołania się dłużnika na ograniczenie swej odpowiedzialności".

Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne

Wraz z sierpniową aktualizacją została dodana do naszych programów najnowsza wersja komentarza aktualizowanego do kodeksu postępowania administracyjnego, którego autorami są uznani administratywiści profesorowie Małgorzata Jaśkowska i Andrzej Wróbel.