Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu w LEX Navigator Postępowanie Cywilne zamieściliśmy procedury z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu w LEX Navigator Postępowanie Cywilne zamieściliśmy komplet procedur z zakresu postępowania zabezpieczającego.

W październiku br. wzbogaciliśmy bazę dokumentów o kilkadziesiąt wzorów autorstwa pani dr Małgorzaty Dumkiewicz i mec. Michała Koralewskiego. Wzory są bardzo starannie i szczegółowo przygotowane, a niektóre liczą nawet po kilkanaście stron.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wzbogacił się o kolejną monografię (w części sądowoadministracyjnej): "Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych" pod redakcją profesora Jana Pawła Tarno oraz doktora Andrzeja Kisielewicza, Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. To już 44 monografia dostępna w programie.

W rocznicę obecności na rynku LEX Navigator Procedury Podatkowe niemal 3-krotnie zwiększył swoją zawartość. Startowaliśmy 1 października 2012 r. ze 180 procedurami, a dziś w programie dostępnych jest już 529 procedur.