21 listopada 2013 r. weszła w życie nowa ustawa - o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Ustawa ta reguluje administracyjne postępowanie egzekucyjne w przypadku, gdy w postępowaniu udział biorą organy innych państw, lub gdy polskie organy uczestniczą w postępowaniach prowadzonych w innych państwach. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła wiele zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na skutek tych zmian w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne:

- 12 procedur egzekucyjnych stało się nieaktualnych - i w programie są prezentowane jako nieaktualne;

- 39 procedur egzekucyjnych uzyskało nowe wersje czasowe - i w programie są prezentowane w dwóch wersjach czasowych;

- 8 nowych procedur egzekucyjnych zostało przygotowanych;

- ok. 40 nowych procedur zostanie przygotowanych do ustawy o wzajemnej pomocy - są one już przygotowywane i będą dodawane do programu w najbliższych tygodniach.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy egzekucyjnej w programie dostępne są aktualne dokumenty wykładni dotyczące nowych przepisów!

Są to pierwsze dokumenty wykładni dotyczące tych przepisów dostępne na rynku!

Podobnie będzie w przypadku procedur do ustawy o wzajemnej pomocy - to pierwsze dokumenty omawiające przepisy tej ustawy.

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne zawiera obecnie 555 procedur, z czego 331 w części administracyjnej oraz 224 w części sądowoadministracyjnej. Łącznie program zawiera ponad 45 tysięcy dokumentów.

Bartosz Starczewski

Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne

LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego to najnowszy produkt z linii Navigator w ofercie Wolters Kluwer. Do 2 grudnia użytkownicy niektórych programów (Prestige, Omega, Gamma, Sigma, Samorząd Terytorialny, w tym w wersji Plus, oraz Serwis Budowlany) otrzymali bezpłatny dostęp do tego programu. Udostępniona wersja LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego ma ograniczoną zawartość - przede wszystkim do stałej liczby 50 procedur.

Jest to wersja poglądowa programu a jego zawartość będzie systematycznie rozszerzana. W obecnie udostępnionym programie są jedynie wybrane procedury, a w wersji komercyjnej będzie ich zdecydowanie więcej.

Do programu zostało dodanych 27 nowych procedur, które są oznaczone w tytule jako "PROCEDURA W PRZYGOTOWANIU". Te dokumenty zawierają diagramy bez nazw kroków oraz jedynie krótkie komentarze wstępne do całej procedury. Są to zatem dokumenty niepełne, ale pokazują przykładowe procedury, które będą dostępne w LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego już od grudnia.

Bartosz Starczewski

Wydawca LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego

W LEX Navigator Procedury Prawa Pracy/Procedury BHP pojawiły się procedury dotyczące pracy w narażeniu na dzianie czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne staną się podatnikiem CIT. Opodatkowaniu podlegać będą zarówno spółka, jak i jej udziałowcy, co oznacza, że obciążenia fiskalne firmy znacznie wzrosną. Tematyka opodatkowania dochodu osiągniętego przez wspólników spółek osobowych jest niezwykle aktualna, a radykalne zmiany w CIT obejmą wszystkich podatników.

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne staną się podatnikiem CIT. Opodatkowaniu podlegać będą zarówno spółka, jak i jej udziałowcy, co oznacza, że obciążenia fiskalne firmy znacznie wzrosną. Tematyka opodatkowania dochodu osiągniętego przez wspólników spółek osobowych jest niezwykle aktualna, a radykalne zmiany w CIT obejmą wszystkich podatników.

W LEX Navigator Procedury Podatkowe znajdziecie Państwo procedury dotyczące zasad opodatkowania spółek osobowych, wraz z omówieniem zmian, jakie wejdą w życie od 2014 r., a także dotyczące odpowiedzialności podatkowej wspólników spółek osobowych oraz podatkowe kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej przez spółki osobowe.

Regulacje dotyczące opodatkowania spółek osobowych zostały omówione
w następujących procedurach:

Likwidacja działalności gospodarczej - osobowe spółki prawa handlowego
Likwidacja spółki osobowej
Opodatkowanie wspólników w handlowych spółkach osobowych
Opodatkowanie wspólników w spółce cywilnej
Opodatkowanie wspólników w spółce jawnej
Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej
Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (PIT)
Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej (CIT)
Opodatkowanie wspólników w spółce partnerskiej
Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółek osobowych
Spółki osobowe a podatek dochodowy
Wypłata dywidendy osobom fizycznym
Wystąpienie ze spółki osobowej

Iwona Kaczorowska

Wydawca LEX Navigator Procedury Podatkowe