W Nawigatorze Procedury Prawa Pracy przygotowaliśmy procedurę dot. bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, obowiązującym od 24 października br.

W obliczu rewolucyjnych zmian w zakresie podatku od towarów i usług, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., polecam Państwa uwadze procedury omawiające kluczowe znowelizowane zasady rozliczania VAT.

21 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1289). Ustawa ta znowelizowała m. in. ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na skutek czego znaczna część procedur egzekucyjnych uległa zmianom. Zostały one zaktualizowane i są dostępne w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne w wersjach opisujących aktualnie obowiązujące przepisy.

Od listopada br. zbiór komentarzy opublikowanych w LEX Navigator Prawo Handlowe wzbogacony został o Komentarz do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym autorstwa pani dr Agnieszki Michnik. 

21 listopada 2013 r. weszła w życie nowa ustawa - o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Ustawa ta reguluje administracyjne postępowanie egzekucyjne w przypadku, gdy w postępowaniu udział biorą organy innych państw, lub gdy polskie organy uczestniczą w postępowaniach prowadzonych w innych państwach. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła wiele zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.