LEX Navigator Postępowanie Cywilne został wzbogacony o nową kategorię dokumentu wykładni, czyli linie orzecznicze. Linie orzecznicze będą szczególnie przydatne praktykom prawa, którzy codziennie borykają się z problemem olbrzymiej ilości orzecznictwa.

Niedawne zmiany legislacyjne w egzekucji administracyjnej spowodowały konieczność dokonania aktualizacji znacznej części procedur z tego zakresu oraz stworzenia nowych wersji lub zupełnie nowych procedur. Proces ten już się zakończył - w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wszystkie procedury do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zostały zaktualizowane już w listopadzie, a teraz procedury do ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych zostały w całości opracowane.

Ochrona danych osobowych to coraz bardziej istotny element naszego życia prywatnego, jak i zawodowego. LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wzbogacił się o procedury pokazujące różne procesy związane z ochroną danych osobowych.

LEX Navigator Procedury Prawa Pracy wzbogacił się o nowe monografie i aktualizowane komentarze do Kodeksu pracy.

LEX Navigator Procedury Prawa Pracy wzbogacił się o nowe monografie i aktualizowane komentarze do Kodeksu pracy.

Najnowsza monografia: "Umowne podstawy zatrudnienia" autorstwa prof. Zbigniewa Górala i Piotra Prusinowskiego, to praktyczna analiza i odpowiedź na pytanie jakie zatrudnienie wybrać i jak kwalifiikować umowy o pracę i umowy cywilnoprawne aby nie narazić się na konsekwecje podczas kontroli. To już 25 monografia w programie.

Do Programu dołączono również zaktualizowane wersje komentarzy do kodeksu pracy: "Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem" oraz "Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy" obie pozycjeautorstwa sędziów Sądu Najwyższego: dr Kazimierza Jaśkowskiego i dr Elizy Maniewskiej

Produkt zawiera już 45 komentarzy do ustaw.

Ponadto publikacja zawiera już 270 procedur z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bhp oraz kpc w zakresie postępowania dot prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz 50 000 dokumentów w tym: akty prawne, orzeczenia, pisma urzędowe czy wzory dokumentów.

Sylwia Gołaś-Olszak

Wydawca LEX Navigator Procedury Prawa Pracy