LEX Navigator Prawo Handlowe systematycznie wzbogaca się o nowe procedury z zakresu rozwiązania i likwidacji spółek. W lutym zostały dodane procedury dotyczące spółki partnerskiej, komandytowej i akcyjnej.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych to niezwykle ważna część obroty prawnego, która dotyczy ogromnej ilości podmiotów - od osób fizycznych przez przedsiębiorców po administrację publiczną. Jako że jest to niezwykle poszukiwana tematyka, została ona opracowana również w postaci procedur, które zostały dołączone do LEX Navigator Postępowanie Administracyjne.

Do uznanej na rynku linii produktów Wolters Kluwer – LEX Navigator od 1 kwietnia 2014 roku dołącza kolejny - LEX Navigator Ochrona Zdrowia. Program łączy przejrzystość i prostotę poruszania się po skomplikowanych procedurach z szerokim dostępem do aktów prawnych, komentarzy i wzorów pism. LEX Navigator Ochrona Zdrowia to idealna profesjonalna pomoc dla wszystkich zaangażowanych w proces zarządzania placówką medyczną.

Zmiany w zakresie momentu powstawania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., zasługują na miano rewolucyjnych, gdyż zmienione przepisy obowiązywały przez 20 lat.

W LEX Navigator Procedury Podatkowe znajdują się procedury, w których zwrócono uwagę na kluczowe kwestie, jakie należy brać pod uwagę przy stosowaniu nowych przepisów dotyczących określania momentu powstawania obowiązku podatkowego w VAT.

W publikacji pojawił się ponadto komplet procedur do ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

Z przyjemnością informujemy, że ostatnio w LEX Navigator Postępowanie Karne pojawiły się nowe wersje procedur: