Z przyjemnością informuję, iż w ciągu ostatniego miesiąca do LEX Navigatora Procedury Podatkowe zostało dodanych prawie 400 nowych komentarzy praktycznych – obecnie w produkcie znajdziecie Państwo 686 komentarzy uznanych specjalistów z zakresu prawa podatkowego.

Ponadto do publikacji dołączono 6 nowych monografii.

Procedury z zakresu skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego stanowią kolejny dowód na to, że materia uregulowana przepisami k.p.c. potrafi być zawiła i może sprawiać wiele trudności nawet doświadczonemu prawnikowi. Schematy procedur pozwalają jednak w przystępny sposób odtworzyć przebieg postępowania, pokazując sekwencję zdarzeń oraz możliwe scenariusze postępowania.

Aby usługa transportu międzynarodowego mogła korzystać ze stawki 0% VAT, musi polegać na przewozie towarów lub osób (z wyjątkiem dotyczącym spedycji i pośrednictwa).

Procedura znajdująca się w LEX Navigator Procedury Podatkowe pt. Stawka 0% dla usług transportu międzynarodowego pozwala ustalić, czy dla przedmiotowych usług można zastosować stawkę 0%.

Z kolei zasady ustalania miejsca świadczenia usługi transportowej w VAT omawia procedura pt. Ustalanie miejsca świadczenia usług transportowych.

LEX Navigator Zamówienia Publiczne to kolejny program z serii Navigator, który został oparty o schematy procedur z praktycznymi wskazówkami do kroków, wzbogacone dokumentami wykładni.

Zgodnie z założeniami programu, procedury w LEX Navigator Postępowanie Cywilne podlegają stałemu procesowi aktualizacji w zakresie nowych praktycznych wskazówek. Dzieję się to niezależnie od zmian stanu prawnego.