LEX Navigator Ochrona Zdrowia to kolejny program z serii Navigator, który został oparty o schematy procedur z praktycznymi wskazówkami do kroków, wzbogacone dokumentami wykładni.

W marcu LEX Navigator Prawo Handlowe został wzbogacony o kolejne linie orzecznicze, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród użytkowników publikacji.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne wzbogacił się o cztery nowe linie orzecznicze z zakresu prawa i postępowania cywilnego.

Program LEX Navigator Zamówienia Publiczne zawiera już komplet procedur dot. podwykonawców biorących udział w realizacji zamówień publicznych. Sytuacja podwykonawców zmieniła się po wejściu w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która zaczęła obowiązywać 24 grudnia 2013 r.

Pracodawcy z reguły prowadzą działalność nastawioną na zysk. Z tego też względu w razie zmieniających się uwarunkowań rynkowych, pracodawca musi dokonywać racjonalizacji zatrudnienia, dokonując rozwiązania z pracownikami umów o pracę. Czasem jednak optymalizacja zatrudnienia przybiera większe rozmiary - zwolnień grupowych.