Od kwietnia br. LEX Navigator Prawo Handlowe zawiera komplet procedur z zakresu rozwiązania i likwidacji spółek handlowych. W sumie otrzymujecie Państwo ponad pięćdziesiąt procedur, które krok po kroku przedstawiają proces likwidacji poszczególnych spółek.

Z przyjemnością informujemy, że do LEX Navigator Postępowanie Cywilne została dodana pierwsza procedura, dla której kluczową podstawą prawną jest regulacja z Kodeksu cywilnego. Innymi słowy, obok procedur o charakterze ściśle procesowym, w programie znajdą się również postępowania budowane w oparciu o regulacje materialnoprawne.

W tym tygodniu w LEX Navigator Postępowanie Cywilne pojawiły się bardzo ważne procedury dotyczące uznania orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz wykonalności orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w zasadach odliczeń i rozliczania VAT od firmowych samochodów osobowych. Od aut wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych można obecnie odliczyć 50% podatku, z kolei od samochodów używanych wyłącznie w działalności gospodarczej – cały naliczony VAT.

W LEX Navigator Procedury Podatkowe znajdują się bardzo użyteczne procedury dotyczące zmienionych zasad odliczania VAT od samochodów używanych w działalności gospodarczej.

Z dniem 1 kwietnia br. po raz kolejny zmieni się określenie samochodu osobowego stosowane w ustawach podatkowych. Zmiana ta – ponownie – jest ściśle związana z regulacjami dotyczącymi podatku od towarów i usług. Ustawodawca uznał, że pojęcie samochodów osobowych nie powinno odbiegać swoim znaczeniem na gruncie VAT oraz podatku dochodowego. W związku z tym zdecydował się na wprowadzenie z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmian również w przepisach ustaw o podatkach dochodowych. Celem tych zmian jest upodobnienie definicji.

W programie LEX Navigator Procedury Podatkowe znajdziecie Państwo procedury dot. pojęcia samochodu osobowego wg stanu prawnego obowiązującego od 1 kwietnia, jak i do końca marca 2014 r.