Opodatkowanie zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku od 2019 r. uległo zmianie. Zmiany, które weszły w życie, są bardzo korzystne dla podatników. 

Każda strona postępowania administracyjnego ma potencjalną "szansę" doświadczyć opieszałości organu administracji. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje środek, który pomaga w walce z tym - wierzmy, że z coraz rzadszym - zjawiskiem.

Uczestnicy postępowania egzekucyjnego wyposażeni są w instrumenty, za pomocą których mogą wpływać na przebieg postępowania. Na szczególną uwagę zasługuje skarga na czynność komornika. Nowa ustawa o komornikach również zawiera regulacje, o których warto w tym kontekście wiedzieć.

W sytuacji, w której strona spóźniła się z wniesieniem odwołania i wniosła o przywrócenie terminu do jego wniesienia, w grę wchodzi wydanie dwóch postanowień:

  • stwierdzającego uchybienie terminowi (art. 228 § 1 pkt 2 o.p.),
  • w sprawie przywrócenia terminu (art. 162 i 163 o.p.).

Udział w postępowaniu sądowym, w którym zapada wyrok, zawsze związane jest z ryzykiem niezadowolenia z orzeczenia sądu I instancji. Przepisy prawa dają szansę na zmianę tego orzeczenia w drodze zaskarżenia do sądu II instancji.