Od kilkunastu lat podejmowane są próby zakreślenia ram czasowych rozsądnego terminu na rozpoznanie sprawy i oceny okoliczności uzasadniających przedłużające się postępowanie.

Dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT oznacza, że można ją stosować w sposób wybiórczy, a zatem nie każda faktura będzie uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Od 1.07.2018 r. obowiązek sporządzania JPK na żądanie organów podatkowych dotyczy wszystkich podatników (wcześniej musieli to robić tylko duzi). Oznacza to dodatkowe obowiązki, którym trzeba sprostać. W trakcie bezpłatnego szkolenia online, które odbyło się 7 września br., dowiedzieliśmy się, jakich informacji może od podatnika żądać urząd i czego może doszukać się w złożonych JPK. Nacisk został położony na JPK dotyczący faktur, ale była także mowa o pozostałych strukturach.

Wprowadzony z dniem 1.07.2018 r. mechanizm podzielonej płatności w VAT zakłada dobrowolność. Inicjatywę w tym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń oznacza określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy.

W postępowaniu o wydanie wyroku łącznego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zwyczajnym przed sądem pierwszej instancji (art. 574 k.p.k.). Wiadomo, że odpowiednie stosowanie przepisów pozwala na ich stosowanie w inny sposób albo wręcz na niestosowanie ich w ogóle.