Polska jako pierwszy kraj w Europie wdraża obowiązek informowania o schematach podatkowych (poza Wielką Brytanią, gdzie obowiązek ten istnieje od ponad 10 lat, a jest wynikiem wewnętrznych regulacji Zjednoczonego Królestwa). Jest on konsekwencją implementacji prawa europejskiego na polski grunt. Polska czyni to jednak w sposób szerszy, niż jest wymagany przez ustawodawcę unijnego.

Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu nowego obowiązku raportowania schematów podatkowych. Obowiązek ten jest konsekwencją implementacji prawa europejskiego na polski grunt.

Począwszy od 1.01.2019 r. istotnym zmianom uległy zasady zaliczania do kosztów podatkowych kosztów związanych z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej podatników samochodów osobowych.

Na gruncie przepisów obowiązujących do końca 2018 r. przyjmowano, że wydatek na nabycie wierzytelności stanowi dla nabywcy koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie uzyskania przychodu w postaci zapłaty całości należności. W przypadku częściowej zapłaty wydatek ten był kosztem uzyskania przychodu w proporcji uiszczonej wpłaty do osiągniętego przychodu.

Przed Polską stoją duże wyzwania w obszarze zwiększania innowacji – w rankingu innowacyjności Komisji Europejskiej Polska zajmuje czwarte od końca miejsce na 28 krajów UE. Od 2019 r. do obu ustaw o podatkach dochodowych zostanie wprowadzone Innovation Box, czyli preferencyjne opodatkowanie stawką 5% dochodów z patentów i inny praw własności intelektualnych.