Na temat winy powstała niezliczona ilość publikacji, mimo to dziś nadal nie ma pewności co do tego, czym jest wina w prawie karnym, jak należy ujmować jej istotę, jaka jest właściwa teoria winy, czy wreszcie jak wygląda katalog przesłanek jej przypisania.

Na gruncie postępowania cywilnego sądy nie są zgodne co do tego, czy sędzia albo biegły sądowy podlega wyłączeniu z mocy ustawy, jeżeli pozostaje z jedną ze stron w stosunku pracy.

Obecność Polski w UE od blisko 15 lat nie zmienia faktu, że prawo UE nadal stanowi trudny temat dla wielu polskich prawników. Wiemy, że w Polsce obowiązuje prawo UE, ale często nie wiemy, w których obszarach, w jakim zakresie i na jakich zasadach należy je stosować.

Rolnicy, którzy zamierzają przenieść własność nieruchomości, zarówno gruntów rolnych, siedlisk, jak i gruntów pozbawionych statusu rolnego, doczekali się z początkiem 2019 r. korzystnej zmiany przepisów podatkowych. Od stycznia zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody nie tylko ze sprzedaży, ale wszelkiego rodzaju odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, a także – to nowość – udziałów.

Kontrowersji wokół zmian w podatkach ciąg dalszy. Od 2019 r. podatników oprócz dwóch nowych podatków czeka obowiązkowe raportowanie schematów podatkowych. Wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych wynika z unijnych przepisów, a ściślej z Dyrektywy MDR (UE 2018/822).