Z wielką przyjemnością informujemy, iż LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wzbogacił się o procedury z kolejnego zakresu tematycznego - egzekucji administracyjnej!

13 procedur obejmujących postępowanie w sprawach grzywny w celu przymuszenia oraz wykonania zastępczego, to pierwsze procedury egzekucyjne. Program będzie systematycznie uzupełniany o kolejne procedury aż do objęcia tymi dokumentami całego zakresu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dodane procedury egzekucyjne to:

Grzywna w celu przymuszenia:

1. Nakładanie grzywny w celu przymuszenia
2. Badanie dopuszczalności nałożenia grzywny w celu przymuszenia
3. Wybór podmiotu, na który zostanie nałożona grzywna w celu przymuszenia
4. Określenie wysokości grzywny w celu przymuszenia
5. Umorzenie grzywny w celu przymuszenia
6. Zwrot grzywny w celu przymuszenia
7. Badanie dopuszczalności zwrotu grzywny w celu przymuszenia

Wykonanie zastępcze:

8. Zastosowanie wykonania zastępczego
9. Wgląd zobowiązanego w czynności wykonawcy zastępczego
10. Zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego
11. Wydanie postanowienia w sprawie zaniechania dalszego stosowania wykonania zastępczego
12. Ustalanie wysokości kosztów wykonania zastępczego
13. Wydanie postanowienia w sprawie kosztów egzekucyjnych

Oprócz procedur dotyczących egzekucji w programie dostępny jest także komentarz do ustawy egzekucyjnej oraz dwie monografie z tego zakresu.

Warto również odnotować, że liczba procedur dostępnych w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne wzrosła dzięki temu już do 200!

Bartosz Starczewski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Administracyjne