W LEX Navigator Postępowanie Cywilne pojawiły się nowe procedury. Najważniejszą z nich wydaje się być bardzo skomplikowana i sprawiające wiele problemów procedura dotycząca "Badania dopuszczalności skargi kasacyjnej przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania fiskalne".

Ponadto w LEX Navigator Postępowanie Cywilne pojawiły się kolejne procedury z postępowania nieprocesowego z zakresu spraw rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi.

Poniżej lista dodanych procedur:

• Wszczęcie postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

• Postępowanie o umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

• Postępowanie dotyczące uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym

• Uznanie ojcostwa przed sądem opiekuńczym, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń

dr Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne