Dwie pierwsze procedury z zakresu postępowania w przedmiocie wyjawienia majątku w postępowaniu egzekucyjnym znajdują się już w programie. Są to następujące procedury:

• Złożenie wniosku z żądaniem wyjawienia majątku przez dłużnika,

• Rozpoznanie wniosku o wyjawienie majątku.

Ponadto do LEX Navigator Postępowanie Cywilne dołączono procedurę dotyczącą "Powołania się dłużnika na ograniczenie swej odpowiedzialności".

Wojciech Kowalski
Wydawca LEX Navigator Postępowanie Cywilne