Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż od 30 kwietnia w LEX Navigator Postępowanie Administracyjne dostępne są wszystkie zaplanowane procedury z zakresu postępowania przed sądami administracyjnymi - łącznie 212!

Część LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, która dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, to oczywiście nie tylko procedury. Oprócz nich program zawiera także:
- akty prawne - 119;
- orzeczenia sądów - ponad 21.200;
- komentarz -1;
- monografie - 11;
- glosy - 217;
- tezy z piśmiennictwa - ponad 3.200;
- wzory - 334.
Łącznie to zatem ponad 25.000 wyselekcjonowanych dokumentów dotyczących postępowania przed sądami administracyjnymi!

212 procedur sądowoadministracyjnych oraz 204 procedury administracyjne to jeszcze nie koniec - program nadal jest rozwijany i uzupełniany o kolejne procedury, przede wszystkim dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji.

W sumie LEX Navigator Postępowanie Administracyjne to ok. 40.000 dokumentów!