Od maja fiskus może już nakładać wysokie kary za błędy w raportowaniu schematów podatkowych. Co do zasady, obowiązek raportowania nałożony jest na promotora. Może on jednak dotyczyć także korzystającego, a w niektórych wypadkach wspomagających (np. notariusza, biegłego rewidenta).

 

Definicja promotora wciąż budzi wątpliwości. Może nim być doradca podatkowy, adwokat oraz radca prawny, ale też pracownik instytucji finansowej doradzający klientom. Niezależnie od tego promotorem może być także każda osoba, która opracowuje, oferuje lub udostępnia schemat podatkowy. Procedura pt. Promotor – pojęcie pozwala ustalić, czy dany podmiot jest promotorem w rozumieniu przepisów o obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

 

Od obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych niekiedy jednak promotorzy są zwolnieni. Z pomocą procedury pt. Obowiązek przekazywania przez promotorów informacji o schematach podatkowych łatwo ustalić czy promotor ma obowiązek przekazywać te informacje. Za brak właściwych procedur i za niedopełnienie (w tym zarówno nieprzekazanie informacji, jak i przekazanie po terminie) obowiązków informacyjnych grożą bowiem bardzo dotkliwe sankcje pieniężne.

 

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe