Z dniem 1.05.2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące kas fiskalnych online, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Co do zasady wprowadzenie kas online nie nakłada obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy online. Wyjątkiem są niektóre branże:

  • branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r.,
  • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla – od 1.07.2020 r.,
  • branża budowlana, usługi fryzjerskie, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze – od 1.01.2021 r.

Obowiązek posiadania kasy online obejmie wszystkich przedsiębiorców od 1.01.2023 r.

Zachęcamy do zapoznania się z procedurami w nowych wersjach czasowych:

 

 

Iwona Kaczorowska

LEX Navigator Procedury Podatkowe