W orzecznictwie sądów administracyjnych nie ma jednolitego poglądu co do zachowania terminu złożenia pisma do organu, w wypadku gdy strona postępowania administracyjnego przebywa za granicą i nadaje pismo za pośrednictwem zagranicznej placówki pocztowej.

W najnowszej linii orzeczniczej "Zachowanie terminu w przypadku nadania pisma pocztą zagraniczną", K. Janczukowicz wskazuje na trzy potencjalne możliwości.

Zdarzeniem decydującym o zachowaniu terminu może być dzień nadania w zagranicznej placówce pocztowej albo dzień przekazania pisma przez pocztę zagraniczną polskiej placówce pocztowej albo dzień wpłynięcia pisma do organu.

Analiza orzecznictwa pokazuje, że tylko dwie z powyższych opcji są brane pod uwagę. Odpowiedź na pytanie, który z poglądów można uznać za dominujący znajdziemy we wspomnianej linii orzeczniczej.

Zachęcamy do lektury!

 

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Postępowanie Administracyjne