Na temat winy powstała niezliczona ilość publikacji, mimo to dziś nadal nie ma pewności co do tego, czym jest wina w prawie karnym, jak należy ujmować jej istotę, jaka jest właściwa teoria winy, czy wreszcie jak wygląda katalog przesłanek jej przypisania.

 

M. Kowalewska-Łukuć w swojej najnowszej publikacji: Wina w prawie karnym, WKP 2019, dokonuje pogłębionej analizy istoty winy w polskim prawie karnym.

W monografii omówione zostały m.in.

- kształtowanie się winy jako przesłanki odpowiedzialności karnej,

- dotychczasowe teorie winy w prawie karnym

- pojęcie winy w innych dyscyplinach naukowych,

- koncepcja winy Autorki,

- przesłanki przypisania winy w prawie karnym,

- funkcje winy w prawie karnym.

Zachęcamy do lektury!

 

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Postępowanie Karne