Na gruncie postępowania cywilnego sądy nie są zgodne co do tego, czy sędzia albo biegły sądowy podlega wyłączeniu z mocy ustawy, jeżeli pozostaje z jedną ze stron w stosunku pracy.

Przedmiotowe zagadnienie jest o tyle istotne, że w wypadku stanowiska o bezwzględnym wyłączeniu sędziego, jego udział w sprawie doprowadzić może do nieważności postępowania.

Odpowiedź na pytanie, czy w orzecznictwie sądów przeważa obecnie stanowisko bardziej liberalne, wyłączające automatyzm wyłączenia sędziego i biegłego od załatwienia sprawy, czy może jednak wyłączenie od załatwienia sprawy z mocy ustawy powinno nastąpić zawsze, bez względu na okoliczności danej sytuacji, znajdziemy w najnowszej linii orzeczniczej D. Kucharskiego, Możliwość udziału w sprawie sędziego (biegłego sądowego) w sytuacji gdy pozostaje on w stosunku pracy z jedną ze stron procesu, LEX/el. 2019.

Zachęcamy do lektury!

 

Wojciech Kowalski

LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe